Memoranda 2024

2024 wordt een verkiezingsjaar zonder weerga met Europese, federale, Vlaamse en lokale verkiezingen. Er staat heel wat op het spel en we verwachten van onze beleidsmakers dat ze stevige regeer- en bestuursakkoorden sluiten op alle niveaus die onze gezondheid, de biodiversiteit en het milieu beschermen en die de strijd tegen de klimaatcrisis écht aanpakken. Hieronder lees je onze beleidseisen die we naar voor schuiven als milieukoepel of in coalitie met anderen.

December 2023

14 federale milieu- en klimaatmaatregelen voor een veerkrachtige samenleving

De conclusies van het IPCC (klimaat) en het IPBES (biodiversiteit) laten geen ruimte voor twijfel: de leefbaarheid van onze planeet staat vandaag op het spel. 'Business as usual' zet onze welvaart fundamenteel op de helling. 

België kan deze crisis niet alleen oplossen. Ze vergt een gecoördineerd mondiaal antwoord. Maar elk land moet zijn verantwoordelijkheid dragen, en onze ecologische voetafdruk blijft een van de hoogste ter wereld.

Alle federale bevoegdheden moeten ingezet worden voor een ambitieus milieubeleid: energie, fiscaliteit, productbeleid en mobiliteit. Zo leggen we de basis voor een economie die de grenzen van de planeet respecteert. Tegelijkertijd is het het cruciaal dat deze milieutransitie ook sociaal rechtvaardig is, met een beleid dat inzet op gelijkheid, welzijn, gezondheid en waardig werk.

Hiertoe presenteren de milieukoepels Bond Beter Leefmilieu en Canopea een reeks van 14 prioritaire maatregelen voor de komende legislatuur. We focussen op de acties die absoluut moeten worden opgenomen in een regeringsverklaring om de milieucrisis op een sociaal rechtvaardige manier aan te pakken. 

Deze transitie biedt tal van economische kansen. Bovenal zijn deze ingrepen noodzakelijk om ook de volgende generaties perspectief te geven op een toekomst met welzijn en welvaart. 

Download het memorandum

September 2023

Sneller schakelen naar duurzaam verkeer

Modal Shift Coalitie Regio Antwerpen

Onze beleidsmakers beloven al jaren een ambitieuze modal shift. Maar de realiteit vertoont een zorgwekkend gebrek aan vooruitgang naar meer voetgangers, meer fiets en minder auto. Daarom luiden burgers en verenigingen in de regio Antwerpen de alarmbel: investeer in nabijheid, openbaar vervoer en fietsvoorzieningen voor een betere leefkwaliteit. 2024: tijd om te handelen!

Download het memorandum

Juli 2023

Next Food Chain Memorandum verkiezingen 2024

Meer plantaardige voeding is de toekomst

Het bedrijvennetwerk Next Food Chain streeft naar een duurzamer voedselsysteem waar plantaardige eiwitten een vanzelfsprekende keuze zijn. Met de verkiezingen van 2024 in het vooruitzicht zetten we onze aanbevelingen voor u op een rijtje. We focussen daarbij op twee essentiële elementen: waarom inzetten op meer plantaardige voeding en hoe de weg ernaartoe versnellen.

Download het memorandum

September 2022

Oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid

België moet tegen 2023-24 een nieuw Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de EU. Het vorige plan was ondermaats, dat vond ook de Europese Commissie. Onze overheden moeten hun klimaatdoelstellingen aanscherpen. En veel intenser coördineren tussen alle bestuursniveaus. Gedaan met de weinig ambitieuze lasagne van het vorige plan en ontmoedigende ruzies over inspanningen en middelen.

Hoe kunnen we niet alleen de klimaatcrisis, maar ook de energiecrisis aanpakken? En hoe zorgen we ervoor dat de oplossingen voor iedereen haalbaar zijn? In het voorjaar van 2022 consulteerden we een diverse groep mensen binnen en buiten de milieubeweging, wat boeiende en soms ook pittige gesprekken opleverde. 

De gesprekken resulteerden in oplossingen die ons land eindelijk op de juiste weg richting klimaatneutraliteit kunnen zetten. Bond Beter Leefmilieu heeft ze gebundeld in dit memorandum. 

Download het memorandum en beluister de podcasts