Foto Isak Engstrom

Macron doorbreekt taboe op grote hervorming Europees landbouwbeleid: nu Vlaanderen nog

Foto Isak Engstrom

In zijn speech van afgelopen dinsdag lichtte de Franse president Macron zijn visie op de toekomst van Europa toe. Alle grote thema’s passeerden de revue. Een luik over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kon dus niet ontbreken. Macron wil dat landbouwbeleid verregaand hervormen. Wie weet een bron van inspiratie voor Vlaanderen, waar een status quo stilaan de norm lijkt?

Landbouw voor iedereen

Volgens Macron moet het GLB in zijn huidige vorm opengebroken worden. Een grondige hervorming is nodig om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Een nieuw GLB moet zowel de landbouwers als de consumenten beschermen, zo zegt de president. Bescherming tegen marktvolatiliteit, het verzekeren van de voedselsoevereiniteit en een landbouw die meer verantwoord produceert, waarin de belangen van zowel de producent als de consument gewaarborgd worden: dat is de kernboodschap. Hiermee pleit Macron impliciet voor het uitbouwen van een voedingsbeleid in de plaats van een puur landbouwbeleid.

Brede visie op voeding

Een voedingsbeleid voorziet de bevolking van kwalitatieve voeding en garandeert een goed inkomen voor landbouwers. Hierbij neemt het beleid de factoren handel, de grenzen aan ons ecosysteem en gezondheid mee in rekening. Consumenten worden gestimuleerd om voor een beter dieet te kiezen, de private sector wordt ondersteund in zijn transitie. 

Onafhankelijk onderzoek

Opvallend is Macrons harde toon tegenover de industriële agrolobby. Hij pleit voor een onafhankelijk en transparant onderzoeksinstituut dat de maatschappelijke belangen voorop stelt. Dat instituut moeten eerlijke en heldere informatie verschaffen over de gebruikte technieken en chemische stoffen zoals glyfosaat. Hierdoor kunnen beleidsmakers in alle transparantie keuzes maken, zonder inmenging van industriële belangen. Bovendien moet het instituut niet alleen een kritische blik werpen op bestaande technieken en producten, maar kan (en moet) het ook alternatieven voorstellen. 

Vlaams beleid uit de taboesfeer?

Eerder dan het betere knip- en plakwerk zoals in voorgaande GLB-hervormingen, pleit Macron voor een grondige hervorming die de grote transities (nodig voor een weerbare landbouw) ondersteunt. Dat is in landbouwkringen een duidelijk taboe. Daar worden grote veranderingen als bedreigend gezien en kiest men steeds voor de status quo. Door de luid klinkende stem van de Boerenbond, is dit ook de lijn die in het Vlaamse en federale beleid wordt aangehouden. Ook onze overheid zou zich taboeloos de vraag moeten stellen welk type landbouw we willen en hoe we een grote hervorming richting een duurzaam voedingsbeleid mee kunnen ondersteunen. 

Landbouw

Meer over Landbouw